Quy Trình Tuyển Sinh

Bước 1:
Đăng ký tư vấn & đặt lịch hẹn
Bước 2:
Nộp hồ sơ đăng ký
Bước 3:
Kiểm tra đầu vào
Bước 4:
Theo dõi danh sách trúng tuyển
Bước 5:
Đóng phí và hoàn tất hồ sơ nhập học
Bước 6:
Nhận lớp - Nhập học