QUY ĐỊNH THU – HOÀN HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ TRƯỜNG MẦM NON

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: học phí và các khoản phí tại trường, gồm:
 • a. Học phí;
 • b. Tiền ăn;
 • c. Phí các chương trình tự chọn: giữ trẻ ngoài giờ, lớp ngày thứ 7,….
 • d. Phí khác: phí cơ sở vật chất, phí ghi danh, phí xe đưa rước,…

2. Đối tượng áp dụng: học sinh đăng ký mới và học sinh đang theo học tại các trường trong hệ thống Koi.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trường: viết tắt của trường mầm non thuộc Công ty cổ phần Hệ Thống Giáo dục Quốc tế Koi.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Học sinh nhập học phải đóng tiền học phí và các khoản phí khác theo quy định của nhà trường cho các tháng liên tục từ khi nhập học cho đến hết năm học (kể cả kỳ phí đó có những ngày nghỉ như Tết Dương Lịch, Tết Nguyên Đán…).
2. Thời gian áp dụng biểu phí bắt đầu từ tháng 06 năm nay đến kết thúc vào tháng 05 năm sau.
3. Nguyên tắc xác định mức học phí và các khoản phí tính đối với học sinh nhập học mới trong tuần:
 • a. Đối với học phí: thu từ ngày thực tế học sinh đi học đến cuối tháng ( học phí tháng/tổng số ngày học trong tháng* số ngày thực học).
 • b. Đối với tiền ăn: thu từ ngày thực tế học sinh đi học đến cuối tháng ( tiền ăn tháng/tổng số ngày học trong tháng*số ngày thực học).
4. Mức học phí và các khoản phí được quy định cụ thể theo từng năm học.
5. Mức học phí và các khoản phí khác áp dụng cho thời gian học 1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
6. Đối với trường hợp học sinh đang theo học tại trường thì thời gian đóng phí từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng. Đối với học sinh đăng ký mới thì học phí phải đóng trước ngày nhập học.
7. Đối tượng được hoàn học phí và các khoản phí theo quy định:
 • a. Trường hợp học sinh xin thôi học/buộc thôi học thì học phí và các khoản phí được hoàn lại bằng chuyển khoản trong 2 tuần làm việc (kể từ ngày Phụ huynh làm đơn với trường hợp tự xin thôi học).
 • b. Trường hợp tạm nghỉ, học sinh được bảo lưu. Khi học sinh đi học, học phí và các khoản phí khác sẽ trừ vào tháng học sinh đi học lại. Trường hợp tạm nghỉ sau đó thôi học thì chuyển về trường hợp thôi học.
8. Học phí và các khoản phí thanh toán bằng VNĐ, các hình thức thanh toán như sau:
 • a. Bằng tiền mặt trực tiếp tại Phòng Kế Toán trường;
 • b. Chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng trường. Lưu ý:
  • i. Lệnh thanh toán cần ghi rõ: Họ tên học sinh, lớp đang theo học, nội dung loại phí. Nhà trường không chịu trách nhiệm nếu không quyết toán được trong trường hợp ghi sai hoặc không ghi thông tin chuyển khoản.
 • c. Bằng thẻ ngân hàng thông qua máy POS tại Phòng Kế Toán của trường; Trường hợp Phụ huynh trả góp, Phụ huynh chịu phí chuyển đổi hoặc lãi suất cho ngân hàng theo quy định.
9. Đối với học sinh chuyển trường trong cùng hệ thống và cùng niên độ thì:
 • a. Học sinh chuyển từ cơ sở này qua cơ sở khác cùng cùng hệ thống Giáo dục Quốc tế Koi sẽ được chuyển phần phí chưa sử dụng qua cơ sở mới, đồng thời Phụ huynh chịu trách nhiệm đóng phí chênh lệch giữa 2 cơ sở ( trường hợp cơ sở muốn chuyển các khoản phí cơ sở vật chất, ghi danh thấp hơn sẽ không hoàn chênh lệch).
 

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH THU – HOÀN HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ

Điều 4. Quy định về thu – hoàn học phí

1. Quy định thu học phí
 • a. Học phí là khoản phí phục vụ cho hoạt động giáo dục, chăm sóc và khám sức khỏe cho trẻ (không bao gồm tiền ăn).
 • b. Đối với học sinh nhập học mới: được tính từ ngày thực tế học sinh đi học đến cuối tháng.
 • c. Đối với học sinh đang theo học: luôn thu trọn tháng theo mức học phí đã quy định trong năm học. Nhà trường cam kết không tăng quá 10% học phí trong năm và thông tin đến Phụ huynh trước 30 ngày kể từ ngày áp dụng biểu phí mới.
 
2. Quy định hoàn học phí
 • a. Học phí đóng dưới 3 tháng không hoàn lại (trừ trường hợp buộc thôi học), phí được chuyển về trạng thái bảo lưu.
 • b. Trường hợp xin thôi học: học phí đóng từ 3 tháng trở lên hoàn 90% số tiền thực tế của các tháng còn lại đã đóng. Thời gian hoàn trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo nghỉ học của Ban Giám Hiệu nhà trường.
 
3. Quy định bảo lưu học phí
 • a. Tiền học phí bảo lưu là khoản tiền đã đóng cho các tháng còn lại: học sinh chỉ được bảo lưu khi nghỉ học 2 tuần liên tiếp. Với học sinh nghỉ trọn tháng được bảo lưu toàn bộ số tiền đã đóng.
 • b. Khi học sinh đi học lại, nếu chính sách học phí có thay đổi tăng thì học sinh phải đóng phần chênh lệch.
 • c. Thời gian bảo lưu học phí 1 lần tối đa 03 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục bảo lưu (học sinh có quyền bảo lưu nhiều lần trong năm học).
 • d. Học phí được bảo lưu không được trừ vào các khoản phí khác.
 

Điều 5. Quy định thu – hoàn tiền ăn

1. Quy định thu tiền ăn
 • a. Đối với học sinh nhập học mới: tính theo ngày ăn thực tế còn lại trong tháng.
 • b. Đối với học sinh đang theo học: tính trên số ngày học thực tế phát sinh trong tháng.
 • c. Các đợt nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và trường: Tết nguyên đán, 30/4, nghỉ hè,… học sinh không phải đóng tiền ăn.
 
2. Quy định hoàn tiền ăn
 • a. Đối với học sinh vắng có phép: được hoàn tiền ăn theo ngày. Phụ huynh xin phép và thông báo cho nhà trường trước ít nhất 01 ngày (trường hợp đột xuất phải báo trước 8h00).
 • b. Đối với học sinh vắng không phép: phí tiền ăn không được hoàn lại.
 

Điều 6. Quy định thu – hoàn các khoản phí khác

1. Quy định thu các khoản phí khác
 • a. Phí ghi danh: Phí ghi danh là khoản phí chỉ đóng 1 lần duy nhất khi đăng ký nhập học và có hiệu lực trong suốt thời gian học tại trường. Trường hợp học sinh nhập họ lại sau khi đã tạm nghỉ/thôi học tại trường sẽ không phải đóng lại khoản phí này. Phí ghi danh không hoàn lại hoặc chuyển nhượng cho học sinh khác trong mọi trường hợp.
 • b. Phí cơ sở vật chất:
  • i. Phí cơ sở vật chất là khoản phí đóng hàng năm và đóng 1 lần cho cả năm học khi nhập học. Tổng số tháng tính phí cơ sở vật chất là 12 tháng theo thời gian quy định năm học.
  • ii. Đối với học sinh đang học và nhập học mới từ đầu năm: thu theo mức phí quy định theo từng năm học;
  • iii. Đối với học sinh nhập học mới trong năm: phí được đóng tính trên số tháng thực tế còn lại trong năm ( phí cơ sở vật chất/12 tháng* số tháng thực học).
 • c. Phí xe đưa rước i. Học sinh đang theo học tại trường: thu trọn tháng theo quy định. ii. Học sinh mới đăng ký: phí được tính dựa trên số tuần thực tế còn lại trong tháng.
 
2. Quy định hoàn các khoản phí khác
 • a. Phí ghi danh: không hoàn trong mọi trường hợp.
 • b. Phí cơ sở vật chất: không hoàn trong mọi trường hợp.
 • c. Phí xe đưa rước: hoàn trả theo số tuần thực tế còn lại của tháng nếu học sinh ngưng sử dụng dịch vụ trọn tuần và có báo trước 03 ngày làm việc.

Điều 7. Chính sách ưu đãi và chế tài

1. Chính sách ưu đãi
 • a. Học sinh được áp dụng chương trình ưu đãi của trường trong từng năm học.
 • b. Học sinh chỉ được áp dụng một hình thức ưu đãi trong mỗi loại chính sách ưu đãi.
 • c. Đối với trường hợp đóng học phí và các khoản phí có áp dụng chính sách ưu đãi thanh toán và chính sách ưu đãi khác cùng lúc, thì thu phí theo trình tự: Áp dụng chính sách ưu đãi khác trước, sau đó áp dụng chính sách ưu đãi thanh toán trên mức phí còn lại.
2. Chính sách chế tài
 • Trường hợp học sinh chưa đóng học phí và các khoản phí đồng thời không đến lớp trong 15 ngày liên tiếp mà không có lý do bất khả kháng thì trường sẽ được toàn quyền quyết định tạm ngưng/ không nhận việc nhập học đối với học sinh này. Hiệu trưởng, giáo viên, kế toán và bộ phận tư vấn tuyển sinh có trách nhiệm theo dõi và thực hiện quy định này.